Diaspora TV (Shopping - TV, Cable, DirectTV)

USNetAds > Shopping > TV, Cable, DirectTV > Diaspora TV

Item ID 129222012 in Category: Shopping - TV, Cable, DirectTV

Diaspora TV


TVALB është nën ombrellën e kompanisë së parë shqiptaro-amerikane për shërbime të IPTV-së "FTAMARKET' që filloi punën më 2002. Ajo mbështet në teknologjinë moderne të shek. XXI dhe i ofron komunitetit shqiptar sherbim bashkëkohor mediatik.


Related Link: Click here to visit item owner's website (0 hit)

Target State: All States
Target City : All Cities
Last Update : Nov 21, 2016
Number of Views: 57
Item  Owner  : tvalbseo
Contact Email:
Contact Phone: (None)

Friendly reminder: Click here to read some tips.
USNetAds > Shopping > TV, Cable, DirectTV > Diaspora TV
 © 2017 USNetAds.com
2017-08-18 (0.088 sec)