Een account toevoegen of verwijderen op Android (Computers - Information Technologies)

Item ID 132181359 in Category: Computers - Information Technologies

Een account toevoegen of verwijderen op Android


Je hebt een wachtwoord nodig om je Facebook-account te verwijderen. Zonder dit kunt u uw account niet verwijderen. Als u uw wachtwoord niet meer weet, kunt u het opnieuw instellen, inloggen met uw nieuwe wachtwoord en vervolgens uw account verwijderen. Als je denkt dat je problemen hebt met het verwijderen van je Facebook-account, neem dan onmiddellijk contact op met het Facebook Technical Support Netherlands-team en vertel ons over al je problemen. Uw probleem zal met succes worden opgelost.

Related Link: Click here to visit item owner's website (0 hit)

Target State: All States
Target City : amsterdam, Nederlands
Last Update : Oct 14, 2022 4:09 AM
Number of Views: 53
Item  Owner  : ella
Contact Email:
Contact Phone: (None)

Friendly reminder: Click here to read some tips.
 © 2023 USNetAds.com
2023-03-28 (0.397 sec)