Free Classifieds at USNetAds.com - View Item Content by ID 132378186

USNetAds > Jobs > Other Jobs > Item ID 132378186

Item ID 132378186 in Category: Jobs - Other Jobs

Cannot view this item. It could be pending, expired or deleted.
Below item is randomly selected from the same category and may have similar content.

Storaas VVS


Address:
Gamle Ringeriksvei 123, 1356 Bekkestua
Description:
Din lokalerørlegger med over 20 årserfaring!
Storaas VVS er din lokalerørleggerbedrift i Bærumog Asker etablert i 2014. Vier i dag 8 ansatte, og vi harallesomfellesmålogutførearbeidavhøykvalitet. Vistrekkerosslangt for at kundeneskalblifornøyde. Vier en mesterbedrift med sentralgodkjenningsomutførendeogprosjekterendeaktør. Storaas VVS erogsåmedlemavRørentreprenøreneNorge.Viutførerarbeid for både for privatmarkedetognæring.
Storaas VVS harspesialkompetanseinnenvannbårenvarme.


Related Link: Click here to visit item owner's website (1 hit)

Target State: All States
Target City : All Cities
Last Update : Feb 24, 2024 11:10 AM
Number of Views: 10
Item  Owner  : N/A
Contact Email:
Contact Phone: +47 64808048

Friendly reminder: Click here to read some tips.
USNetAds > Jobs > Other Jobs > Item ID 132378186
 © 2024 USNetAds.com
2024-02-25 (0.577 sec)