Privatetterforskerutdanning i Norge (Jobs - Other Jobs)

Item ID 132582420 in Category: Jobs - Other Jobs

Privatetterforskerutdanning i Norge


Privatetterforskerutdanningen i Norge gir omfattende opplæring og kunnskap til personer som ønsker å gå inn i etterforskningsarbeidet. Programmet utstyrer studentene med essensielle ferdigheter som overvåkingsteknikker, bevisinnsamling, juridiske prosedyrer og etiske hensyn. For å vite mer besøk oss www.sveinungsen.no


Target State: All States
Target City : All Cities
Last Update : Jun 15, 2023 8:27 AM
Number of Views: 57
Item  Owner  : Sveinungsen Etterforsker
Contact Email: (None)
Contact Phone: (None)

Friendly reminder: Click here to read some tips.
 © 2024 USNetAds.com
2024-03-05 (0.391 sec)